Basiscursus 2021 – 2022

Basiscursus voor beginnende interne vertrouwenspersonen in (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Cursus van twee dagen van elk 8 uur (met 2 weken ertussen) en een terugkombijeenkomst van 3 uur na circa 4 maanden.

Centraal staat de rol van de interne vertrouwenspersoon bij kwesties binnen de onderwijssituatie. Kwesties in de thuissituatie, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, komen slechts zijdelings aan de orde. Onderstaande elementen komen aan bod:

 • veel casuïstiek;
 • de klachtenprocedure;
 • taken van de interne vertrouwenspersoon en hoe die zich verhouden tot de taken van de externe vertrouwenspersoon, de interne begeleider, de directie, het bevoegd gezag en de klachtencommissie;
 • de meld-, overleg- en aangifteplicht;
 • het te volgen stappenplan als er een klacht binnenkomt;
 • signalen die kinderen kunnen uitzenden;
 • herkennen en erkennen van de grenzen van kinderen;
 • mogelijke redenen waarom kinderen en volwassenen vaak niet praten over machtsmisbruik;
 • oefenen van de lastige gesprekken als interne vertrouwenspersoon met ouders, leerlingen en misschien een collega;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling;
 • jezelf bekend maken bij kinderen en ouders;
 • actiepunten binnen de eigen school.

Voor de terugkombijeenkomst (na circa vijf maanden) nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.

Beginnende interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang.
Niveau van de cursus: post-hbo.

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en bestrijding van machtsmisbruik binnen de school, in hun rol van interne vertrouwenspersoon.

Studiebelasting: 25 uur, waarvan 19 contacturen en 6 uur huiswerk voorafgaande en tussen de bijeenkomsten.
Let op: je krijgt aardig wat huiswerk voor de twee bijeenkomsten in verband met voorwerk.
Hierdoor kunnen we tijdens de contacturen zo interactief mogelijk met elkaar aan de slag.

Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomstbijeenkomst toe na ongeveer vier maanden.

Voor de terugkombijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken aan de hand van een interactieve casus. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.

De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Bij meer dan 15 deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt en zo snel mogelijk een nieuwe groep gestart. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor plaatsing op de wachtlijst.

In de kolommen hieronder staan per cursusgroep de data, tijd, locatie en cursusleiding aangegeven.

€ 695,- (inclusief uitgebreide cursusmap en terugkombijeenkomst)
De lunch is inbegrepen.
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing (registratie CRKBO).

Irma van Hezewijk
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Annelies de Waal
E-mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 3364 6887

Roy Ploegmakers
E-mail: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 4808 8774

Aanmelden via de website uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdatum door het aanmeldformulier in te vullen.

BASISCURSUS GROEP 6

Data cursus: dinsdagen
01-02-2022 en 15-02-2022
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
dinsdag 31-05-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Irma van Hezewijk
en Annelies de Waal

Locatie: Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR  ROSMALEN

BASISCURSUS GROEP 5 VOL

Data cursus: woensdagen
02-02-2022 en 16-02-2022
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
woensdag 01-06-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Annelies de Waal
en Roy Ploegmakers

Locatie: Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR  ROSMALEN

BASISCURSUS GROEP 4 VOL

Data cursus: woensdagen
10-11-2021 en 24-11-2021
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
woensdag 09-03-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Irma van Hezewijk
en Roy Ploegmakers

Locatie: Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR  ROSMALEN

BASISCURSUS GROEP 3 VOL

Data cursus: woensdagen
03-11-2021 en 17-11-2021
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
woensdag 23-02-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Annelies de Waal
en Roy Ploegmakers

Locatie: 
dag 1: De Beukenhof
Capucijnenstraat 46
5074 PJ  BIEZENMORTEL
dag 2: Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR  ROSMALEN

BASISCURSUS GROEP 2 VOL

Data cursus: woensdagen
29-09-2021 en 13-10-2021
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
woensdag 09-02-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Irma van Hezewijk
en Roy Ploegmakers

Locatie: 
dag 1: De Beukenhof
Capucijnenstraat 46
5074 PJ  BIEZENMORTEL
dag 2: Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR  ROSMALEN

BASISCURSUS GROEP 1 VOL

Data cursus: woensdagen
22-9-2021 en 6-10-2021
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
lunch inbegrepen

Terugkombijeenkomst:
woensdag 26-1-2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Uitvoering: Annelies de Waal
en Roy Ploegmakers

Locatie: De Beukenhof
Capucijnenstraat 46
5074 PJ  BIEZENMORTEL