Basiscursus Oost

Basiscursus Oost2019-09-09T16:30:48+02:00

INSCHRIJVING GESLOTEN VOOR CURSUS OOST OKT-DEC 2019

Basiscursus voor beginnende interne vertrouwenspersonen in (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Cursus van zes bijeenkomsten van 2½ uur en een terugkom-bijeenkomst na ongeveer een half jaar.

Centraal staat de rol van de interne vertrouwenspersoon bij kwesties binnen de onderwijssituatie. Kwesties in de thuissituatie, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, komen slechts zijdelings aan de orde.

Onderstaande elementen komen aan bod:

 • veel casuïstiek;
 • de klachtenprocedure;
 • taken van de interne vertrouwenspersoon en hoe die zich verhouden tot de taken van de externe vertrouwenspersoon, de directie, het bevoegd gezag en de klachtencommissie;
 • de meld- en aangifteplicht;
 • het te volgen stappenplan als er een klacht binnenkomt;
 • signalen die misbruikte kinderen kunnen uitzenden;
 • herkennen en erkennen van de grenzen van kinderen;
 • mogelijke redenen waarom kinderen en volwassenen vaak niet praten over machtsmisbruik
 • oefenen van de lastige gesprekken als interne vertrouwenspersoon met ouders, leerlingen en misschien een collega;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling;
 • jezelf bekend maken bij kinderen en ouders;
 • actiepunten binnen de eigen school.

In de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer een half jaar. Datum, tijd en locatie worden aan het eind van de cursus samen vastgelegd.

Beginnende interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang
Niveau van de cursus: post-hbo

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en bestrijding van machtsmisbruik binnen de school, in hun rol van interne vertrouwenspersoon.

Studiebelasting: 22 uur, waarvan 17 contacturen.
Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.
Voor de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer een half jaar. Datum, tijd en locatie worden aan het eind van de cursus samen vastgelegd.

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers. Bij meer dan 18 deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt en zo snel mogelijk een nieuwe groep gestart. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor plaatsing op de wachtlijst.

DE CURSUS MET OPEN INSCHRIJVING IN REGIO OOST IS GESLOTEN, HET MAXIMUM VAN 18 IS BEREIKT. BIJ DE BESLOTEN CURSUS VAN SIGNUM ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR.

OPEN INSCHRIJVING VOOR DE REGIO OOST
DE INSCHRIJVING VOOR DEZE CURSUS IS GESLOTEN, HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT
Data schooljaar 2019-2020: donderdagavonden 24-10, 31-10, 14-11, 21-11, 28-11 en 12-12-2019
Tijd: 19.00– 21.30 uur
De terugkombijeenkomst na ongeveer een half jaar wordt in overleg vastgelegd tijdens de cursus.
Uitvoering: Irma van Hezewijk en Annelies de Waal
Locatie: bs De Diamant, Avennelaan 17, 5711 BB SOMEREN

BESLOTEN CURSUS VOOR SIGNUM DEN BOSCH
VOOR DEZE CURSUS KAN NOG WORDEN INGESCHREVEN DOOR INTERNE VERTROUWENSPERSONEN VAN SIGNUM
Data schooljaar 2019-2020: woensdagmiddagen 22-01, 29-01, 05-02, 12-02, 19-02 en 04-03-2020
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
De terugkombijeenkomst na ongeveer een half jaar wordt in overleg vastgelegd tijdens de cursus.
Uitvoering: Irma van Hezewijk en Annelies de Waal
Locatie: Stafbureau Stichting SIGNUM, Landgoed Coudewater, Gebouw Mariënwater, Berlicumseweg 8G, 5248 NT ROSMALEN

OPEN INSCHRIJVING VOOR REGIO OOST
€ 655,- (inclusief uitgebreide cursusmap, terugkombijeenkomst en catering)
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing (registratie CRKBO)

BESLOTEN INSCHRIJVING VOOR SIGNUM
€ 599,- (inclusief uitgebreide cursusmap en terugkombijeenkomst)
De kosten voor locatie en catering zijn voor rekening bestuur Signum
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing (registratie CRKBO)

Irma van Hezewijk|
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Aanmelden via de website uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdatum door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.
Kies de juiste button:
DE INSCHRIJVING VOOR REGIO OOST IS GESLOTEN
AANMELDFORMULIER REGIO OOST voor de open inschrijving
AANMELDFORMULIER SIGNUM SCHOLEN voor de besloten inschrijving
X