Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden, bijvoorbeeld in de  contacten tussen de school en de leerling en/of de ouders van die leerling. Dat kan van alles zijn. Soms gaat het om dingen die in de klas gebeuren, bijvoorbeeld de hulp die een leerling (niet) krijgt bij zijn of haar leerproblemen. Soms gaat het om beslissingen over het kind, bijvoorbeeld blijven zitten. Soms gaat het om maatregelen vanuit de directie, bijvoorbeeld invoeren van een continue rooster zonder voldoende inspraak van de ouders. Soms gaat het om onvoldoende signaleren of ingrijpen als er sprake is van pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Soms gaat het om intimiderend gedrag van een volwassen personeelslid ten opzichte van een kind; dat kan psychisch, fysiek of seksueel zijn.

Uiteraard proberen de betrokkenen er eerst samen uit te komen. Ook kan een beroep worden gedaan op de interne vertrouwenspersonen van de school. Op de website van de school of in de schoolgids vindt u de namen van de leerkrachten met deze taak.

Mocht het onverhoopt niet lukken, of vindt u de kwestie te lastig om met iemand binnen de school te bespreken, dan kan ondersteuning worden geboden door de externe vertrouwenspersoon. Het bestuur van de school heeft een contract afgesloten met Vertrouwenswerk.nl voor het leveren van de externe vertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst van de school of het bestuur.

Als de ouders de externe vertrouwenspersoon benaderen, zal die eerst luisteren naar het verhaal. Daarna wordt samen gekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Om wat voorbeelden te noemen:

 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna ouders weer zelf verder kunnen met de school. Uiteraard kan er altijd opnieuw contact worden opgenomen als dat nodig is.
 • Een gezamenlijk gesprek van school en ouders, waarbij de externe vertrouwenspersoon aanwezig is ter ondersteuning van de ouders.
 • Een bemiddelingsgesprek waarbij de externe vertrouwenspersoon gespreksleider is.
 • Ondersteuning van de ouders bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden.
 • Meegaan met de ouders naar de hoorzitting van de klachtencommissie.
 • Met ouders bespreken hoe zij hun kind kunnen opvangen na vervelende gebeurtenissen. Welke hulpverlening is er eventueel nodig en wat kunnen ouders zelf doen voor hun kind in de dagelijkse omgang.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met toestemming van de ouders worden anderen (deels) geïnformeerd. Alleen in heel ernstige gevallen, als het belang van het kind of van andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten zonder toestemming informatie door te spelen. De ouders zullen dan wel op de hoogte worden gesteld dat dit gebeurt.

Soms worden meerdere vertrouwenspersonen ingezet bij een casus. Bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen kiezen wij er altijd voor om verschillende vertrouwenspersonen in te zetten voor de ouders van het kind dat het is overkomen en voor de ouders van het kind dat het initiatief heeft genomen.

Voor ouders zijn aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon geen kosten verbonden. Het bestuur betaalt Vertrouwenswerk.nl voor de bestede uren.

U kunt ons altijd bellen of mailen voor nadere informatie over onze werkwijze of voor een gesprek over iets wat u dwarszit in uw relatie met school.

Op de website van de school kunt u vinden onder welk bestuur de school valt en welke vertrouwenspersoon aan de school verbonden is.

Informatie over die vertrouwenspersoon en de bereikbaarheid vindt u op de Over ons pagina.

Klik hier en u vindt een overzicht van scholen, besturen en vertrouwenspersonen.

Je bent op deze website terecht gekomen omdat er iets mis is gegaan op school. Misschien heb je een conflict met een leraar, misschien word je gepest, misschien kan een leraar of medeleerling niet met zijn handen van je afblijven.

Binnen de school kun je terecht bij een vertrouwde docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of directielid.

Als je daar niet verder mee komt of als je de zaak te lastig vindt om met iemand binnen de school te bespreken, dan kun je terecht bij iemand buiten de school: de externe vertrouwenspersoon. Je kunt bellen, mailen of een afspraak maken voor een gesprek. Je kunt alleen komen of iemand meebrengen, een leeftijdgenoot of een volwassene.

Als je de externe vertrouwenspersoon benadert, zal die eerst luisteren naar je verhaal. Daarna wordt samen gekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Om wat voorbeelden te noemen:

 • Informeren van je ouders over wat er speelt op school.
 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna je zelf weer verder kunt met de school. Uiteraard kan er altijd opnieuw contact worden opgenomen als dat nodig is.
 • Een gezamenlijk gesprek van jou (en je ouders) met de school, waarbij de externe vertrouwenspersoon aanwezig is voor jouw ondersteuning.
 • Een bemiddelingsgesprek tussen jou en degene(n) waar je het probleem mee hebt, waarbij de externe vertrouwenspersoon gespreksleider is.
 • Ondersteuning bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden.
 • Met jou bespreken welke hulp je nodig hebt van je omgeving en eventueel van professionele hulpverleners.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met jouw toestemming worden anderen (deels) geïnformeerd. Een uitzondering daarop zijn je ouders, die hebben wel recht op informatie over hun minderjarige kind. Als je er moeite mee hebt dat vertrouwelijke informatie aan je ouders wordt verteld, zullen we heel goed moeten bespreken hoe we dat oplossen.

Aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon zijn voor jou en je ouders geen kosten verbonden. Het bestuur betaalt Vertrouwenswerk.nl.

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor nadere informatie over onze werkwijze of voor een gesprek over iets wat je dwarszit op school.

Op de website van je school kun je vinden onder welk bestuur je school valt en welke vertrouwenspersoon aan je school verbonden is.

Informatie over die vertrouwenspersoon en de bereikbaarheid vind je op de Over ons pagina.

Klik hier en je vindt een overzicht van scholen, besturen en vertrouwenspersonen.

Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden, bijvoorbeeld in de  contacten tussen de school en de leerling en/of de ouders van die leerling. Dat kan van alles zijn. Soms gaat het om dingen die in de klas gebeuren, bijvoorbeeld de hulp die een leerling (niet) krijgt bij zijn of haar leerproblemen. Soms gaat het om beslissingen over het kind, bijvoorbeeld blijven zitten. Soms gaat het om maatregelen vanuit de directie, bijvoorbeeld invoeren van een continue rooster zonder voldoende inspraak van de ouders. Soms gaat het om onvoldoende signaleren of ingrijpen als er sprake is van pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Soms gaat het om intimiderend gedrag van een volwassen personeelslid ten opzichte van een kind; dat kan psychisch, fysiek of seksueel zijn.

Uiteraard proberen de betrokkenen er eerst samen uit te komen. Ook kan een beroep worden gedaan op de interne vertrouwenspersonen van de school. Op de website van de school of in de schoolgids vindt u de namen van de leerkrachten met deze taak.

Mocht het onverhoopt niet lukken, of vindt u de kwestie te lastig om met iemand binnen de school te bespreken, dan kan ondersteuning worden geboden door de externe vertrouwenspersoon. Het bestuur van de school heeft een contract afgesloten met Vertrouwenswerk.nl voor het leveren van de externe vertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst van de school of het bestuur.

Als de ouders de externe vertrouwenspersoon benaderen, zal die eerst luisteren naar het verhaal. Daarna wordt samen gekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Om wat voorbeelden te noemen:

 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna ouders weer zelf verder kunnen met de school. Uiteraard kan er altijd opnieuw contact worden opgenomen als dat nodig is.
 • Een gezamenlijk gesprek van school en ouders, waarbij de externe vertrouwenspersoon aanwezig is ter ondersteuning van de ouders.
 • Een bemiddelingsgesprek waarbij de externe vertrouwenspersoon gespreksleider is.
 • Ondersteuning van de ouders bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden.
 • Meegaan met de ouders naar de hoorzitting van de klachtencommissie.
 • Met ouders bespreken hoe zij hun kind kunnen opvangen na vervelende gebeurtenissen. Welke hulpverlening is er eventueel nodig en wat kunnen ouders zelf doen voor hun kind in de dagelijkse omgang.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met toestemming van de ouders worden anderen (deels) geïnformeerd. Alleen in heel ernstige gevallen, als het belang van het kind of van andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten zonder toestemming informatie door te spelen. De ouders zullen dan wel op de hoogte worden gesteld dat dit gebeurt.

Soms worden meerdere vertrouwenspersonen ingezet bij een casus. Bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen kiezen wij er altijd voor om verschillende vertrouwenspersonen in te zetten voor de ouders van het kind dat het is overkomen en voor de ouders van het kind dat het initiatief heeft genomen.

Voor ouders zijn aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon geen kosten verbonden. Het bestuur betaalt Vertrouwenswerk.nl voor de bestede uren.

U kunt ons altijd bellen of mailen voor nadere informatie over onze werkwijze of voor een gesprek over iets wat u dwarszit in uw relatie met school.

Je bent op deze website terecht gekomen omdat er iets mis is gegaan op school. Misschien heb je een conflict met een leraar, misschien word je gepest, misschien kan een leraar of medeleerling niet met zijn handen van je afblijven.

Binnen de school kun je terecht bij een vertrouwde docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of directielid.

Als je daar niet verder mee komt of als je de zaak te lastig vindt om met iemand binnen de school te bespreken, dan kun je terecht bij iemand buiten de school: de externe vertrouwenspersoon. Je kunt bellen, mailen of een afspraak maken voor een gesprek. Je kunt alleen komen of iemand meebrengen, een leeftijdgenoot of een volwassene.

Als je de externe vertrouwenspersoon benadert, zal die eerst luisteren naar je verhaal. Daarna wordt samen gekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Om wat voorbeelden te noemen:

 • Informeren van je ouders over wat er speelt op school.
 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna je zelf weer verder kunt met de school. Uiteraard kan er altijd opnieuw contact worden opgenomen als dat nodig is.
 • Een gezamenlijk gesprek van jou (en je ouders) met de school, waarbij de externe vertrouwenspersoon aanwezig is voor jouw ondersteuning.
 • Een bemiddelingsgesprek tussen jou en degene(n) waar je het probleem mee hebt, waarbij de externe vertrouwenspersoon gespreksleider is.
 • Ondersteuning bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden.
 • Met jou bespreken welke hulp je nodig hebt van je omgeving en eventueel van professionele hulpverleners.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met jouw toestemming worden anderen (deels) geïnformeerd. Een uitzondering daarop zijn je ouders, die hebben wel recht op informatie over hun minderjarige kind. Als je er moeite mee hebt dat vertrouwelijke informatie aan je ouders wordt verteld, zullen we heel goed moeten bespreken hoe we dat oplossen.

Aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon zijn voor jou en je ouders geen kosten verbonden. Het bestuur betaalt Vertrouwenswerk.nl.

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor nadere informatie over onze werkwijze of voor een gesprek over iets wat je dwarszit op school.

Op de website van de school kunt u vinden onder welk bestuur de school valt en welke vertrouwenspersoon aan de school verbonden is.
Informatie over die vertrouwenspersoon en de bereikbaarheid vindt u op de Over ons pagina.

Klik hier en u vindt een overzicht van scholen, besturen en vertrouwenspersonen.