Training voor gevorderde interne vertrouwenspersonen in (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Training van één dag, van 9 uur tot 17 uur

In de masterclass staan opfrissen, verdiepen en casuïstiek centraal. Uitgangspunt is de rol van de interne vertrouwenspersoon bij kwesties binnen de onderwijssituatie. Kwesties in de thuissituatie, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, komen slechts zijdelings aan de orde.

Onderstaande elementen komen aan bod:

  • opfrissen van de klachtenprocedure, meld, overleg- en aangifteplicht;
  • de rol en positie van de interne vertrouwenspersoon in het team;
  • in gesprek met ouders (met trainingsacteur);
  • in gesprek met een collega (met trainingsacteur);
  • grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen kinderen onderling;
  • grensoverschrijdend gedrag op social media;
  • dossiervorming, privacy (AVG);
  • actiepunten binnen de eigen school.

Gevorderde interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Voorwaarde is het gevolgd hebben van de basis-cursus In vertrouwde handen of een vergelijkbare cursus (ter beoordeling van de cursusleiding). Niveau van de cursus: post-hbo.

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over uitbreiding van hun kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en bestrijding van machtsmisbruik binnen de school, in hun rol van interne vertrouwenspersoon.

Studiebelasting: 10 uur, waarvan 8 contacturen.
Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de
bijeenkomst wordt gewerkt met een trainingsacteur.

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Bij meer dan 12 deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt en zo snel mogelijk een nieuwe groep gestart. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor plaatsing op de wachtlijst.

In de kolommen hieronder staan per cursusgroep de data, tijd, locatie en cursusleiding aangegeven.

€ 425,- (inclusief uitgebreide cursusmap, koffie/thee en lunch)
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing (registratie CRKBO)

Irma van Hezewijk
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Annelies de Waal
E-mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 3364 6887

Roy Ploegmakers
E-mail: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 
Telefoon: 06 4808 8774

Aanmelden kan via de website door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Masterclass groep 1 GEANNULEERD 

Datum:
Woensdag 16 november 2022

Tijd:

9.00 – 17.00 uur
Lunch is inbegrepen

Uitvoering:
Irma van Hezewijk en Annelies de Waal

Locatie:

Cultuur Haven Veghel ( op het terrein van de Noordkade Veghel)
Vergaderzaal (boven theater de Blauwe Kei, Vergaderzaal – Cultuurhavenveghel)
Verlengde Noordkade 10-12
5462 EH Veghel