Stappen tegen pesten midden/oost

Stappen tegen pesten midden/oost2019-06-24T14:26:53+02:00

Basistraining voor coördinatoren Sociale Veiligheid in het (speciaal) basisonderwijs.

Cursus van drie bijeenkomsten van 3 uur.

Op 1 augustus 2015 is de nieuwe wet ingegaan waarin scholen een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid krijgen. De recente wetgeving rondom veiligheid op scholen en anti-pestbeleid schrijft o.a. voor dat elke school minimaal één coördinator Sociale Veiligheid heeft. In de toelichting bij de wet wordt uitdrukkelijk de interne vertrouwenscontactpersoon genoemd als mogelijke coördinator Sociale Veiligheid ook wel anti-pestcoördinator genoemd. Ook anderen komen in aanmerking, bijvoorbeeld interne begeleiders, gedragsspecialisten.

Aansluitend bij deze actualiteit biedt Vertrouwenswerk.nl een cursus van drie bijeenkomsten aan. De volgende onderwerpen staan daarin centraal:

  • Cijfers en feiten over pesten en digitaal pesten
  • Pesten als groepsproces, inzicht in de verschillende rollen
  • Pestprotocol
  • Overheidsbeleid op het gebied van sociale veiligheid en pesten
  • Anti-pestprogramma’s die worden aanbevolen
  • Gesprekstechnieken: groepsgesprekken over pesten, gesprekken met individuele kinderen en ouders; zowel preventief als curatief
  • Supportgroepaanpak
  • Monitoren van de sociale veiligheid op school
  • Digitaal veiligheidsplan
  • Rollen en taken van de coördinator Sociale Veiligheid
  • Plan van aanpak voor de school
  • Casuïstiek en intervisie

(Toekomstige) coördinatoren Sociale Veiligheid in het primair onderwijs. Te denken valt aan interne vertrouwenspersonen, interne begeleiders, gedragsspecialisten en andere geïnteresseerden voor de functie.

Niveau van de cursus: post-hbo.

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en aanpak van pesten op school, in relatie tot hun rol van coördinator Sociale Veiligheid. Daarnaast beschikken de deelnemers over bouwstenen voor het ontwikkelen van een sociaal veiligheidsbeleid en de monitoring hiervan.

Studiebelasting: 12 uren, waarvan 9 contacturen.

Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.

Data 2019: woensdagen 30-10, 06-11, 13-11, van 14.00 tot 17.00 uur
Uitvoering: Jacqueline Klerkx
Locatie: wordt nader bekend gemaakt (tussen Eindhoven en Tilburg)

€ 395,- (inclusief uitgebreide cursusmap, btw-ontheffing)

Jacqueline Klerkx
E-mail: jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 2234 8129

Aanmelden via de website uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdatum door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Aanmeldformulier

[[[["field19","equal_to","Overig, nl:"]],[["show_fields","field22"]],"and"]]
1

Stappen tegen pesten

Graag per persoon één formulier invullen. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het na de cursus uit te reiken certificaat.

Hierbij meld ik me aan voor de cursus Stappen tegen pesten regio Midden/Oost á €395,-. De cursus vindt plaats op woensdagmiddagen in de periode oktober - november 2019.  

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum dd-mm-jjjj
Geboorteplaats
School naamyour full name
School locatie
overigyour full name
Naam schoolbestuur
Contactgegevens tbv factuur
0 /

De inschrijftermijn sluit twee weken vóór de begindatum van een cursus.


Door te klikken op VERSTUREN ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden Scholing van Vertrouwenswerk.nl

Previous
Next
X