NETWERKBIJEENKOMSTEN

Binnen het abonnement valt het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor de interne vertrouwenspersonen van een aangesloten bestuur. De bijeenkomsten hebben het karakter van intervisie. We bespreken casuïstiek die wordt ingebracht door de interne vertrouwenspersonen zelf of eventueel door ons. Soms wordt die casuïstiek gekoppeld aan een samen afgesproken onderwerp.

Vast onderdeel van een netwerkbijeenkomst is ook het uitwisselen van actuele ontwikkelingen: nieuwe boeken/leermiddelen/films/tv-programma’s/websites, publicatie van onderzoekgegevens/jaarverslagen/wetgeving, e.d. De thema’s die we daarbij bestrijken zijn:

  • vertrouwenswerk
  • seksuele vorming
  • seksueel misbruik
  • kindermishandeling
  • politie/justitie
  • weerbaarheid
  • sociale veiligheid
  • (v)echtscheiding.

De netwerkbijeenkomsten vinden één à twee keer per jaar plaats, op een school van het bestuur en duren meestal anderhalf uur.