EXPERTISECENTRUM VOOR VERTROUWENSZAKEN

VERTROUWENSWERK.NL is het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs dat vooral in Noord-Brabant en ook landelijk actief is. Ons werk is het bieden van ondersteuning aan betrokkenen bij scholen als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. Het kan gaan om kwesties tussen volwassenen (bijvoorbeeld ouders en directie), tussen een volwassene en één of meer kinderen (bijvoorbeeld een te streng straffende leerkracht) of tussen kinderen onderling (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag). Wij kunnen worden ingezet op verzoek van ouders, leerlingen, personeelsleden, interne vertrouwenspersonen, directies en bestuur van aangesloten scholen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

Wij zijn beschikbaar voor

Als u wilt weten welke externe vertrouwenspersonen bij welk schoolbestuur horen, klik dan hier.

NEEM CONTACT OP

HEEFT U EEN VRAAG, OPMERKING OF WILT U ADVIES?

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@VERTROUWENSWERK.NL