Interne vertrouwenpersoon

Externe ondersteuning

Interne vertrouwenspersonen van aangesloten besturen kunnen een beroep doen op hun externe vertrouwenspersoon voor de volgende zaken:

Consultatie

Heeft u behoefte aan overleg over lastige kwesties? Bijvoorbeeld situaties waarin het gepeste kind liever niet wil dat u met de leerkracht praat, of wanneer de Raad voor de Kinderbescherming informatie over een gesprek met een kind van u wil hebben? Onze externe vertrouwenspersoon staat klaar om met u te overleggen en u te adviseren over uw volgende stappen.

Doorverwijzing

Voor complexe situaties waar u als interne vertrouwenspersoon niet direct raad mee weet, kunt u de betrokkenen doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon. Denk aan ernstige beschuldigingen tegen een collega, conflicten tussen een collega en de directeur, of ouders die het vertrouwen in de school verloren hebben.

Netwerkbijeenkomsten

Eén a twee keer per jaar organiseren we overleg voor interne vertrouwenspersonen van een bestuur of gemeente. Hierbij bespreken we casuïstiek, intervisie en actuele ontwikkelingen om uw kennis te verrijken.

Wanneer uw bestuur niet is aangesloten bij Vertrouwenswerk.nl, bieden we toch mogelijkheden voor interne vertrouwenspersonen in Noord-Brabant, zowel met als zonder bestuursabonnement:

Trainingen

Interne vertrouwenspersonen kunnen inschrijven voor onze trainingen, zoals de Basistrainingen en de Masterclass ‘In vertrouwde Handen’. Op verzoek kunnen we trainingen ook op locatie of bestuursniveau aanbieden.

Themabijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren we in Midden-Brabant en Oost-Brabant bijeenkomsten van ruim 2 uur, waarbij we dieper ingaan op inhoudelijke onderwerpen. Onderwerpen variëren van het werk van de vertrouwensinspecteur tot nieuwe wetgeving en sociale veiligheid. Deze staan vermeld op onze website. Ook ontvangt u persoonlijke uitnodigingen per mail.

Website informatie

Op onze website vindt u waardevolle achtergrondinformatie en belichten we actuele ontwikkelingen.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten? Stuur dan een mailtje naar info@vertrouwenswerk.nl met uw voor- en achternaam, de naam van uw bestuur, de naam en plaats van uw school, en uw persoonlijk mailadres van school. Ook andere belangstellenden van scholen, zoals coördinatoren sociale veiligheid, interne begeleiders en directies, zijn van harte welkom.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over onze werkwijze?

Neem contact op