Ouders en leerlingen

Hulp voor ouders en leerlingen bij schoolkwesties

Ouders en/of leerlingen die zich zorgen maken over zaken die op school spelen, kunnen bij ons ondersteuning krijgen.

Ondersteuning voor ouders

Bij Vertrouwenswerk.nl begrijpen we dat fouten soms voorkomen in de contacten tussen de school, leerlingen en ouders. Denk aan leerproblemen waarbij de juiste hulp ontbreekt, beslissingen over kinderen zoals zittenblijven, besluiten vanuit de directie waarbij ouders onvoldoende inspraak hebben, signalen van pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en intimiderend gedrag van een personeelslid ten opzichte van een kind.

Wanneer betrokkenen er samen niet uitkomen, kunt u een beroep doen op de interne vertrouwenspersonen van de school. Hun namen vindt u op de website van de school of in de schoolgids.

Als u de kwestie te lastig vindt om binnen de school te bespreken, of wanneer er behoefte is aan externe ondersteuning, staat onze externe vertrouwenspersoon voor u klaar. Het bestuur van de school heeft een contract met Vertrouwenswerk.nl voor deze dienst, waarbij de externe vertrouwenspersoon niet in dienst is van de school of het bestuur.

Wanneer u als ouder contact opneemt met de externe vertrouwenspersoon, luistert deze eerst naar het verhaal en samen met u de mogelijke vervolgstappen bespreken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna u zelf verder kunt met de school. U kunt altijd opnieuw contact opnemen als dat nodig is;
 • Een gezamenlijk gesprek van school en ouders, waarbij de externe vertrouwenspersoon aanwezig is ter ondersteuning van de ouders;
 • Een bemiddelingsgesprek waarbij de externe vertrouwenspersoon als gespreksleider optreedt;
 • Ondersteuning van ouders bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden;
 • Ondersteuning bij de hoorzitting van de klachtencommissie;

Bespreken van manieren om uw kind op te vangen na vervelende gebeurtenissen, welke hulpverlening eventueel nodig is en wat ouders zelf kunnen doen in de dagelijkse omgang

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie en alleen met toestemming van ouders informeren we andere belanghebbenden. Alleen in zeer ernstige gevallen, wanneer het belang van het kind of andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon zonder toestemming informatie doorgeven. We stellen u als ouder daar altijd van op de hoogte.

Bij sommige situaties worden meerdere vertrouwenspersonen ingezet. Bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Dan zetten we verschillende vertrouwenspersonen in voor de ouders van het kind dat het is overkomen en voor de ouders van het kind dat het initiatief heeft genomen.

Voor u als ouder zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. Het bestuur betaalt Vertrouwenswerk.nl voor de bestede uren.

Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie over onze werkwijze of wilt u een gesprek over een zorg die u heeft met betrekking tot school? U kunt altijd contact opnemen.

Op de website van de school vindt u onder welk bestuur de school valt en welke vertrouwenspersoon aan de school verbonden is. Informatie over die vertrouwenspersoon en de bereikbaarheid vindt u op de Over ons pagina.

Ondersteuning voor leerlingen

Heb je een conflict met een leraar? Word je gepest? Of ervaar je ongewenst gedrag van een leraar of leerling? Binnen de school kun je terecht bij een vertrouwde docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of directielid. Als je hiermee niet verder komt of het te lastig vindt om binnen de school te bespreken, kun je een beroep doen op iemand buiten de school: de externe vertrouwenspersoon van Vertrouwenswerk.nl.

Je kunt contact opnemen via telefoon, e-mail of een persoonlijke afspraak maken. Je mag alleen komen of iemand meebrengen, zoals een leeftijdgenoot of volwassene.

Wanneer je de externe vertrouwenspersoon benadert, luistert deze eerst goed naar jouw verhaal. Daarna kijken we samen welke vervolgstappen we zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Informeren van je ouders over wat er speelt op school;
 • Een eenmalig (telefoon)gesprek waarna je zelf weer verder kunt met de school. Uiteraard kun je altijd opnieuw contact opnemen als dat nodig is;
 • Een gezamenlijk gesprek tussen jou (en je ouders) met de school, waarbij de externe vertrouwenspersoon jou ondersteunt;
 • Een bemiddelingsgesprek tussen jou en de betrokkenen waar je het probleem mee hebt, waarbij de externe vertrouwenspersoon als gespreksleider optreedt;
 • Ondersteuning bij het formuleren van een klacht tegen de school/personeelsleden;
 • Bespreken welke hulp je nodig hebt van je omgeving en eventueel professionele hulpverleners.

Aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden voor jou en je ouders. Het bestuur dekt alle kosten.

Onze vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met jouw toestemming worden anderen (deels) geïnformeerd. Een uitzondering hierop zijn je ouders, zij hebben recht op informatie over hun minderjarige kind. Als je moeite hebt met het delen van vertrouwelijke informatie met je ouders, zullen we dit zorgvuldig bespreken om een oplossing te vinden.

Heb je behoefte aan meer informatie over onze werkwijze of wil je een gesprek over iets wat je dwarszit op school? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen.

Op de website van de school vindt u onder welk bestuur de school valt en welke vertrouwenspersoon aan de school verbonden is. Informatie over die vertrouwenspersoon en de bereikbaarheid vindt u op de Over ons pagina.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over onze werkwijze?

Neem contact op