Personeel

Hulp voor personeel bij schoolkwesties

Personeel die zich zorgen maken over zaken die op school spelen, kunnen bij ons ondersteuning krijgen.

Personeelsleden

Wanneer u zich zorgen maakt over een situatie op school waarbij u betrokken bent, kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van Vertrouwenswerk.nl. Hierbij gaat het niet om arbeidsrechtelijke kwesties, maar om bejegening, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie tussen volwassenen.

De taken van de vertrouwenspersoon omvatten onder andere:

 • Het bieden van een luisterend oor. Het is begrijpelijk dat het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon een grote stap kan zijn. Daarom is het belangrijk dat er goed naar u wordt geluisterd;
 • Meedenken over de voortgang. Confrontatie met ongewenste omgangsvormen is ingrijpend en kan het lastig maken om helder na te denken over de te nemen stappen en verdere acties. De vertrouwenspersoon biedt praktische ondersteuning en begeleiding;
 • Het verstrekken van informatie en advies over mogelijke procedures, zoals bemiddeling, klachtenprocedures of strafrechtelijke stappen, en de gevolgen daarvan;
 • Eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht;
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties als dat nodig is;
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management om ongewenst gedrag tussen volwassenen te voorkomen.

Onze vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie. Alleen met uw toestemming worden anderen (deels) geïnformeerd. In ernstige gevallen, waarin het belang van een kind in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten informatie door te spelen zonder toestemming. De klager wordt dan wel op de hoogte gesteld van deze actie.

In uitzonderlijke gevallen kunt u de externe vertrouwenspersoon anoniem consulteren. Dit kan betekenen dat u zichzelf niet bekendmaakt aan de externe vertrouwenspersoon of dat uw naam en school niet worden bekendgemaakt aan de directie en/of bestuur. Echter, in de praktijk zal het oplossen van problemen meestal alleen slagen als de anonimiteit wordt doorbroken. Dit gebeurt alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u een gesprek? Aarzel niet ons contact met ons op te nemen.

Aangeklaagde personeelsleden

Als u te maken krijgt met een klacht, kunt u via het schoolbestuur een beroep doen op ondersteuning van een externe vertrouwenspersoon van Vertrouwenswerk.nl. We hebben twee ervaren vertrouwenspersonen beschikbaar, die altijd anders zijn dan de vertrouwenspersonen voor klagers.

De taken van de vertrouwenspersoon voor aangeklaagden omvatten:

 • Nagaan of bemiddeling een oplossing kan bieden voor de klacht;
 • Ondersteunen gedurende de klachtenprocedure;
 • Informeren over mogelijke ondersteuningsmogelijkheden, zoals rechtsbijstandsverzekeringen of vakbonden;
 • Indien gewenst helpen bij het opstellen van het verweer tegen de klacht;
 • Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties als dat nodig is;
 • Bewaken van uw rechten in de klachtenprocedure.

We waarborgen de vertrouwelijkheid van alle informatie. Alleen met uw toestemming wordt anderen (deels) geïnformeerd. In ernstige gevallen, waarin het belang van het kind of andere kinderen in gevaar is, kan de externe vertrouwenspersoon besluiten informatie door te spelen zonder toestemming. U wordt dan op de hoogte gesteld.

In uitzonderlijke gevallen kunt u de externe vertrouwenspersoon anoniem consulteren. Dit kan betekenen dat u zichzelf niet bekendmaakt aan de externe vertrouwenspersoon, of dat uw naam en school niet worden bekendgemaakt aan directie en/of bestuur. Echter, in de praktijk zal het oplossen van problemen meestal alleen slagen als de anonimiteit wordt doorbroken. Dit gebeurt alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u een gesprek? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over onze werkwijze?

Neem contact op