Bestuur en directie

Ondersteuning voor directie en bestuur

Deze informatie is speciaal voor u als (bovenschoolse) directie en bestuurders, om u te ondersteunen in uw leidinggevende rol. Heeft u echter als individueel personeelslid behoefte aan de externe vertrouwenspersoon? Kijk dan bij de informatie voor personeelsleden.

Als directie en bestuur krijgt u in grote lijnen op twee manieren te maken met onze externe vertrouwenspersoon:

 1. In situaties waarbij een school geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, zoals een melding van ontucht door een personeelslid of ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
 2. In situaties waarin een school geconfronteerd wordt met een klacht van ouders of een personeelslid.

Voor beide situaties kunt u een beroep doen op onze externe vertrouwenspersoon. Het is echter belangrijk om te weten dat dit NIET dezelfde vertrouwenspersoon is die al betrokken is bij een andere partij, bijvoorbeeld ouders met een klacht. In dat geval wordt een andere vertrouwenspersoon van Vertrouwenswerk.nl ingeschakeld.

Bij grensoverschrijdend gedrag omvatten onze taken onder andere:

 • Deel uitmaken van het crisisteam;
 • U informeren over wettelijke, strafrechtelijke en klachtrechtelijke kaders;
 • Adviseren over mogelijke stappen en hun consequenties, gebaseerd op eerdere ervaringen;
 • U op de hoogte brengen van instanties die behulpzaam kunnen zijn in het traject;
 • U ondersteunen bij uitvoerende taken, zoals het kritisch meelezen van ouderbrieven en aanwezigheid bij informerende bijeenkomsten;
 • Na afloop van de casus reflecteren we samen op de gemaakte keuzes en identificeren we leerpunten voor de toekomst.

Bij klachten zijn onze taken onder andere:

 • Als de klagers ermee instemmen, directie/bestuur benaderen voor een gesprek met de klagers om een klacht te voorkomen;
 • Actief aanwezig zijn bij gesprekken tussen klagers en directie/bestuur;
 • Hetzelfde geldt voor gesprekken met het aangeklaagde personeelslid, indien nodig;
 • Mediation tussen klager(s) en aangeklaagde(n) organiseren;
 • U informeren over de gang van zaken bij de klachtencommissie;
 • U voorzien van gevraagd en ongevraagd advies over mogelijke stappen in het klachttraject.

Bekijk de leveringsvoorwaarden van Vertrouwenswerk.nl

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over onze werkwijze?

Neem contact op