THEMABIJEENKOMST

KOPP & KOV kinderen

Twee keer per jaar organiseert Vertrouwenswerk.nl in zowel regio Midden als regio Oost een themabijeenkomst voor alle interne vertrouwenspersonen in ons bestand. De bedoeling is door aansluiting bij de actualiteit bepaalde thema’s uit te diepen. Daardoor wordt kennis opgefrist, aangevuld en geoefend. Belangrijk is ook de uitwisseling met andere interne vertrouwenspersonen en eventueel met externe deskundigen.

In de afgelopen jaren kwamen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als het werk van de vertrouwensinspectie, sexting, vechtscheidingen, meldcode kindermishandeling, wet sociale veiligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.

‘Losse’ avonden van 2½ uur. 

Voor het voorjaar van 2022 is het onderwerp van de themabijeenkomsten:
KOPP & KOV kinderen (kinderen van ouders met psychiatrische problemen & kinderen van ouders met verslavingsproblemen). 

De bijeenkomst wordt begeleid door maatschappelijk werk en Novadic Kentron.

De volgende onderwerpen komen aan bod op de avond:

  •  KOPP/KOV feiten en cijfers;
  • risico’s en gevolgen;
  • het signaleren van de KOPP/KOV-problematiek;
  • het samenspel van de risico- en beschermende factoren;
  • concrete aangrijpingspunten voor professionals;
  • stellingen, zelfreflectie en voorbeelden gespreksvoering.

In een bijeenkomst is ook altijd ruimte voor Actuele ontwikkelingen, een update van relevante nieuwe publicaties voor volwassenen en voor kinderen (boeken, films, documentaires), onderzoeken (bijv. jaarverslag Veilig Thuis, onderzoek naar pesten) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. #metoo). Vaste onderwerpen van de actualiteiten zijn vertrouwenswerk, seksuele vorming, seksueel misbruik, kindermishandeling, politie/justitie, weerbaarheid, sociale veiligheid en (v)echtscheiding.

Interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Ook interne vertrouwenspersonen van scholen die geen abonnement bij ons hebben zijn van harte welkom. Hetzelfde geldt voor thema’s die wellicht ook voor anderen binnen de school interessant zijn. Zo waren er bij het thema over de vertrouwensinspectie ook directies en besturen aanwezig en bij de meldcode en de wet sociale veiligheid interne begeleiders. Het thema KOPP & KOV kinderen is zeker ook interessant voor interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werk. Nodig ze gerust uit!

Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema van die avond, zijn daarmee actief aan de slag geweest en zijn ze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op andere gebieden dan het thema. 

Bij het thema KOPP & KOV kinderen wordt besproken op welke signalen je kan letten. Praktische (communicatie)vaardigheden en casuïstiek komen daarna aan bod.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers. Voor een maximum aantal zijn afhankelijk van de RIVM maatregelen.
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname. Degenen die zich eerder al hadden ingeschreven krijgen voorrang. Mocht het aantal aanmeldingen het maximum overstijgen, dan komt er een wachtlijst voor een extra bijeenkomst op korte termijn.

voorjaar 2022:
woensdag 20 april 2022, locatie SBO Noorderlicht, De Schans 135 Tilburg
donderdag 21 april 2022, locatie Bso de Diamant, Avennelaan 17 Someren

Tijd:
19.15 – 21.45 uur (inloop vanaf 19 uur)

€ 59,- excl. BTW (btw-ontheffing) per persoon

Irma van Hezewijk, Annelies de Waal, Marijke Creemers, Jacqueline Klerkx, Roy Ploegmakers
E-mail: info@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06-4808 8774 (Roy), 06-3364 6887 (Annelies)

Aanmelden via de website vóór 8 april 2022 door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.