Let op: de bijeenkomst zal zo nodig online plaatsvinden

Twee keer per jaar organiseert Vertrouwenswerk.nl in zowel regio Midden als regio Oost een themabijeenkomst voor alle interne vertrouwenspersonen in ons bestand. De bedoeling is door aansluiting bij de actualiteit bepaalde thema’s uit te diepen. Daardoor wordt kennis opgefrist, aangevuld en geoefend. Belangrijk is ook de uitwisseling met andere interne vertrouwenspersonen en eventueel met externe deskundigen.

In de afgelopen jaren kwamen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als het werk van de vertrouwensinspectie, sexting, vechtscheidingen, meldcode kindermishandeling, wet sociale veiligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.

‘Losse’ avonden van 2½ uur.

Vanwege de aansluiting bij de actualiteit wordt het thema in de loop van het schooljaar concreet ingevuld. Helaas zijn de bijeenkomsten in 2020 geannuleerd vanwege corona. Voor het voorjaar van 2021 is het onderwerp dus wederom:  Gespreksvoering op school bij scheidingen. 
Echtscheidingen komen helaas vaak voor. Voor jullie als professional in het onderwijs vraagt dat om speciale vaardigheden op het vlak van communicatie en om kennis over de regelgeving. De bijeenkomst wordt geleid door Maike Rademakers (Praktijk jij en ik), expert op het gebied van begeleiding bij scheidingen. De avond start met scholing betreffende het wettelijk kader en tips voor communicatie. Na de pauze wordt actief geoefend met gespreksvoering.
In een bijeenkomst is ook altijd ruimte voor Actuele ontwikkelingen, een update van relevante nieuwe publicaties voor volwassenen en voor kinderen (boeken, films, documentaires), onderzoeken (bijv. jaarverslag Veilig Thuis, onderzoek naar pesten) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. #metoo). Vaste onderwerpen van de actualiteiten zijn vertrouwenswerk, seksuele vorming, seksueel misbruik, kindermishandeling, politie/justitie, weerbaarheid, sociale veiligheid en (v)echtscheiding.

Interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Ook interne vertrouwenspersonen van scholen die geen abonnement bij ons hebben zijn van harte welkom. Hetzelfde geldt voor thema’s die wellicht ook voor anderen binnen de school interessant zijn. Zo waren er bij het thema over de vertrouwensinspectie ook directies en besturen aanwezig en bij de meldcode en de wet sociale veiligheid interne begeleiders. Het thema Gespreksvoering op school bij scheidingen is zeker ook interessant voor interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werk. Nodig ze gerust uit!

Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema van die avond, zijn daarmee actief aan de slag geweest en zijn ze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op andere gebieden dan het thema. 

Bij het thema Gespreksvoering op school bij scheidingen wordt voor de pauze de kennis betreffende het wettelijk kader opgefrist en worden tips voor communicatie gegeven. Na de pauze wordt actief geoefend met gespreksvoering.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is – in verband met corona – in Tilburg én in Someren 25. Uiteraard afhankelijk van de RIVM aanbevelingen op het moment van uitvoering. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname.

Datum voorjaar 2021: woensdagavond 14 april 2021
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: Gespreksvoering op school bij scheidingen
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl, samen met Maike Rademakers (Praktijk jij en ik)
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolmaatschappelijk werk
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Datum voorjaar 2021: donderdagavond 15 april 2021
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: Gespreksvoering op school over scheiding
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl, samen met Maike Rademakers (Praktijk jij en ik)
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolmaatschappelijk werk
NIEUWE LOCATIE: Brede school De Diamant, Avennelaan 17, 5711 BB  SOMEREN

€ 59,- (btw-ontheffing) per persoon

Irma van Hezewijk, Annelies de Waal, Marijke Creemers, Jacqueline Klerkx, Roy Ploegmakers
E-mail: info@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Aanmelden via de website uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.