Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten2019-03-18T20:51:44+01:00

Thema voorjaar 2019:

De praktijk van de herziene meldcode

Twee keer per jaar organiseert Vertrouwenswerk.nl in zowel regio Midden als regio Oost een themabijeenkomst voor alle interne vertrouwenspersonen in ons bestand. De bedoeling is door aansluiting bij de actualiteit bepaalde thema’s uit te diepen. Daardoor wordt kennis opgefrist en aangevuld. Belangrijk is ook de uitwisseling met andere interne vertrouwenspersonen en eventueel met externe deskundigen.

In de afgelopen jaren kwamen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als het werk van de vertrouwensinspectie, sexting, vechtscheidingen, meldcode kindermishandeling, wet sociale veiligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.

‘Losse’ avonden van 2½ uur.

Vanwege de aansluiting bij de actualiteit wordt het thema in de loop van het schooljaar concreet ingevuld. Voor het voorjaar van 2019 is het onderwerp: De praktijk van de herziene meldcodeDe belangrijkste wijziging in de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld per 1-1-2019 is de verplichting van een afwegingskader per beroepsgroep in stap 5. Daarmee kunnen professionals beoordelen of er sprake is van ernstige (vermoedens van) kindermishandeling en of tot melding bij Veilig Thuis moet worden overgegaan. In Brabant ziet Veilig Thuis voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het samen met de (onderwijs)professionals invullen van de vragen 3 t/m 5. Deze betreffen de hulp die al dan niet georganiseerd kan worden.

In een bijeenkomst is ook altijd ruimte voor Actuele ontwikkelingen, een update van relevante nieuwe publicaties voor volwassenen en voor kinderen (boeken, films, documentaires), onderzoeken (bijv. jaarverslag Veilig Thuis, onderzoek naar pesten) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. #metoo). Vaste onderwerpen van de actualiteiten zijn vertrouwenswerk, seksuele vorming, seksueel misbruik, kindermishandeling, politie/justitie, weerbaarheid, sociale veiligheid en (v)echtscheiding.

Interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Ook interne vertrouwenspersonen van scholen die geen abonnement bij ons hebben zijn van harte welkom. Hetzelfde geldt voor thema’s die wellicht ook voor anderen binnen de school interessant zijn. Zo waren er bij het thema over de vertrouwensinspectie ook directies en besturen aanwezig en bij de meldcode en de wet sociale veiligheid interne begeleiders. Het thema De praktijk van de herziene meldcode is vooral ook interessant voor ib-ers en schoolmaatschappelijk werk.

Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema van die avond, zijn daarmee actief aan de slag geweest en zijn ze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op andere gebieden dan het thema. 

Bij het thema De praktijk van de herziene meldcode wordt op een interactieve manier ingegaan op hoe de herziening in de praktijk uitwerkt, met behulp van casuïstiek, dilemma’s en vragen. We zijn in gesprek met Veilig Thuis over hun aanwezigheid.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 50. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname.

Datum voorjaar 2019: woensdagavond 3 april 2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: De praktijk van de herziene meldcode
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl, mogelijk samen met Veilig Thuis Midden-Brabant
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolmaatschappelijk werk
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Datum najaar 2019: woensdagavond 30 oktober 2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: wordt nog ingevuld op basis van actualiteit
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Datum voorjaar 2019: woensdagavond 10 april 2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: De praktijk van de herziene meldcode
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl, mogelijk samen met Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolmaatschappelijk werk
Locatie: bs De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP  NUENEN

Datum najaar 2019: woensdagavond 6 november 2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: wordt nog ingevuld op basis van actualiteit
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl
Locatie: bs De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP  NUENEN

€ 59,- (btw-ontheffing) per persoon

Irma van Hezewijk, Marijke Creemers, Jacqueline Klerkx
E-mail: info@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Aanmelden via de website uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.

X