Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten2018-09-24T22:22:11+00:00

Thema najaar 2018:     KinderrechtenNu

Twee keer per jaar organiseert Vertrouwenswerk.nl in zowel regio Midden als regio Oost een themabijeenkomst voor alle interne vertrouwenspersonen in ons bestand. De bedoeling is door aansluiting bij de actualiteit bepaalde thema’s uit te diepen. Daardoor wordt kennis opgefrist en aangevuld. Belangrijk is ook de uitwisseling met andere interne vertrouwenspersonen en eventueel met externe deskundigen.

In de afgelopen jaren kwamen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als het werk van de vertrouwensinspectie, sexting, vechtscheidingen, meldcode kindermishandeling, wet sociale veiligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.

‘Losse’ avonden van 2½ uur.

Vanwege de aansluiting bij de actualiteit wordt het thema in de loop van het schooljaar concreet ingevuld. Voor het najaar van 2018 is het onderwerp: KinderrechtenNU. De bijeenkomst wordt gevuld met informatie en actief aan de slag gaan met het spel KinderrechtenNu. Dit spel voor 9- tot 12-jarigen kenmerkt zich door kinderparticipatie. De kinderen vertellen vanuit hun eigen ervaringen wat er goed gaat en wat ze missen als het gaat om de bescherming van hun kinderrechten. Ze krijgen tools aangereikt zoals de Sociale Kinderkaart en de KinderHulpCode. De volwassen deelnemers doen mee aan het spel en geven daarbij vooral ruimte aan de kinderen.

In een bijeenkomst is ook altijd ruimte voor Actuele ontwikkelingen, een update van relevante nieuwe publicaties voor volwassenen en voor kinderen (boeken, films, documentaires), onderzoeken (bijv. jaarverslag Veilig Thuis, onderzoek naar pesten) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. #metoo). Vaste onderwerpen van de actualiteiten zijn vertrouwenswerk, seksuele vorming, seksueel misbruik, kindermishandeling, politie/justitie, weerbaarheid, sociale veiligheid en (v)echtscheiding.

Interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Ook interne vertrouwenspersonen van scholen die geen abonnement bij ons hebben zijn van harte welkom. Hetzelfde geldt voor thema’s die wellicht ook voor anderen binnen de school interessant zijn. Zo waren er bij het thema over de vertrouwensinspectie ook directies en besturen aanwezig en bij de meldcode en de wet sociale veiligheid interne begeleiders. Het thema KinderrechtenNU is vooral ook interessant voor ib-ers, schoolverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk.

Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema van die avond, zijn daarmee actief aan de slag geweest en zijn ze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op andere gebieden dan het thema. 

Bij het thema KinderrechtenNU zien de deelnemers een film hoe kinderen werken met het spel, krijgen ze uitleg over de achtergronden, spelen ze zelf het spel in groepjes en denken ze na over de inzetbaarheid van zo’n spel in de eigen schoolsituatie.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 50. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname.

Datum najaar 2018: woensdagavond 10-10-2018
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: KinderrechtenNU
Uitvoering: Noortje Breedijk, jeugdarts GGD Hart voor Brabant en Vertrouwenswerk.nl
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werk
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Datum voorjaar 2019: woensdagavond 03-04-2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: wordt nog ingevuld op basis van actualiteit
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Datum najaar 2018: woensdagavond 24-10-2018
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: KinderrechtenNU
Uitvoering: Noortje Breedijk, jeugdarts GGD Hart voor Brabant en Vertrouwenswerk.nl
Bijzonderheden: ook interessant voor ib-ers, schoolverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werk
Locatie: bs De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP  NUENEN

Datum voorjaar 2019: woensdagavond 10-04-2019
Tijd: 19.15 – 21.45 uur
Onderwerp: wordt nog ingevuld op basis van actualiteit
Uitvoering: Vertrouwenswerk.nl
Locatie: bs De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP  NUENEN

€ 59,- (btw-ontheffing)

Irma van Hezewijk, Marijke Creemers, Jacqueline Klerkx
E-mail: info@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Aanmelden via de website uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.

X