THEMABIJEENKOMST

De Vertrouwensinspecteur

Ieder jaar organiseert Vertrouwenswerk.nl een themabijeenkomst voor alle interne vertrouwenspersonen in ons bestand. De bedoeling is door aansluiting bij de actualiteit bepaalde thema’s uit te diepen. Daardoor wordt kennis opgefrist, aangevuld en geoefend. Belangrijk is ook de uitwisseling met andere interne vertrouwenspersonen en eventueel met externe deskundigen.

In de afgelopen jaren kwamen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als het werk van de vertrouwensinspectie, sexting, vechtscheidingen, meldcode kindermishandeling, wet sociale veiligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.

Themabijeenkomst van 2½ uur. 

Voor het voorjaar van 2023 is het onderwerp van de themabijeenkomst: De Vertrouwensinspecteur.

In het onderwijs en de kinderopvang kunnen er soms zaken voorvallen waarbij het nodig kan zijn om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In bepaalde gevallen is het zelfs verplicht.

Wie is eigenlijk de vertrouwensinspecteur? Over welke onderwerpen kan of moet ik zelfs contact opnemen voor advies?

Tijdens deze bijeenkomst delen we onze eigen expertise als externe vertrouwenspersonen door middel van casuïstiek met ondersteuning van interessante sprekers: er komen twee vertrouwensinspecteurs vertellen over hun vak.

  • Waar worden zij voor gebeld?
  • Wat gebeurt er met je melding als je contact opneemt?
  • Wordt de betreffende medewerker per direct op non-actief gezet als er sprake is van een geringste vermoeden van een zedenmisdrijf?
  • Welke cijfers zijn er bekend?

In een bijeenkomst is ook altijd ruimte voor Actuele ontwikkelingen, een update van relevante nieuwe publicaties voor volwassenen en voor kinderen (boeken, films, documentaires), onderzoeken (bijv. jaarverslag Veilig Thuis, onderzoek naar pesten) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. #metoo). Vaste onderwerpen van de actualiteiten zijn vertrouwenswerk, seksuele vorming, seksueel misbruik, kindermishandeling, politie/justitie, weerbaarheid, sociale veiligheid en (v)echtscheiding.

Interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang. Ook interne vertrouwenspersonen van scholen die geen abonnement bij ons hebben. Gezien het interessante onderwerp, De Vertrouwensinspecteur, zijn de directeuren en bestuurders ook van harte welkom. Nodig ze gerust uit!

Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema van die avond, zijn daarmee actief aan de slag geweest en zijn ze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op andere gebieden dan het thema. 

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname. 

voorjaar 2023:
Dinsdag 4 april 2023, locatie SBO Noorderlicht, De Schans 135 Tilburg
Tijd:
19.15 – 21.45 uur (inloop vanaf 19 uur)

€ 59,- excl. BTW (btw-ontheffing vanwege CRKBO registratie) per persoon

E-mail: info@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06-4808 8774 (Roy Ploegmakers), 06-3364 6887 (Annelies de Waal)

Aanmelden via de website vóór 20 maart 2023 door te klikken op onderstaand aanmeldformulier.