Basiscursus midden

Basiscursus midden2020-05-27T12:12:57+02:00

Basiscursus voor beginnende interne vertrouwenspersonen in (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Cursus van zes bijeenkomsten van 2½ uur en een terugkom-bijeenkomst

Centraal staat de rol van de interne vertrouwenspersoon bij kwesties binnen de onderwijssituatie. Kwesties in de thuissituatie, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, komen slechts zijdelings aan de orde. Onderstaande elementen komen aan bod:

 • veel casuïstiek;
 • de klachtenprocedure;
 • taken van de interne vertrouwenspersoon en hoe die zich verhouden tot de taken van de interne begeleider, de externe vertrouwenspersoon, de directie, het bevoegd gezag en de klachtencommissie;
 • de meld- en aangifteplicht;
 • het te volgen stappenplan als er een klacht binnenkomt;
 • signalen die kinderen kunnen uitzenden;
 • herkennen en erkennen van de grenzen van kinderen;
 • mogelijke redenen waarom kinderen en volwassenen vaak niet praten over machtsmisbruik;
 • oefenen van de lastige gesprekken als interne vertrouwenspersoon met ouders, leerlingen en misschien een collega;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling;
 • jezelf bekend maken bij kinderen en ouders;
 • actiepunten binnen de eigen school.

Voor de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer vier maanden.

Beginnende interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang.
Niveau van de cursus: post-hbo.

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en bestrijding van machtsmisbruik binnen de school, in hun rol van interne vertrouwenspersoon.

Studiebelasting: 22 uur, waarvan 17 contacturen.
Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.
Voor de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer vier maanden.

De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Bij meer dan 15 deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt en zo snel mogelijk een nieuwe groep gestart. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor plaatsing op de wachtlijst.

Data 2020: dinsdagavonden  15-9, 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 27-10
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Terugkombijeenkomst: dinsdag 9-3-2021, 19.00 – 21.00 uur
Uitvoering: Irma van Hezewijk en Roy Ploegmakers
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

Data 2021: woensdagen 20-1, 27-1, hele dag
Tijd: 9.00 – 17.00 uur, lunch inbegrepen
Terugkombijeenkomst: woensdag 16-6-2021, 14.30 – 16.30 uur
Uitvoering: Annelies de Waal en Roy Ploegmakers
Locatie: De Beukenhof, Capucijnenstraat 46, 5074 PJ  BIEZENMORTEL

€ 695,- (inclusief uitgebreide cursusmap en terugkom-bijeenkomst)
lunch inbegrepen bij de woensdagen
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing
(registratie CRKBO)

Irma van Hezewijk
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Annelies de Waal
E-mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 3364 6887

Aanmelden via de website uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdatum door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

X