Basiscursus midden

Basiscursus midden2019-09-05T09:48:30+02:00

Basiscursus voor beginnende interne vertrouwenspersonen in (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Cursus van zes bijeenkomsten van 2½ uur en een terugkom-bijeenkomst

Centraal staat de rol van de interne vertrouwenspersoon bij kwesties binnen de onderwijssituatie. Kwesties in de thuissituatie, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, komen slechts zijdelings aan de orde.
Onderstaande elementen komen aan bod:

 • veel casuïstiek;
 • de klachtenprocedure;
 • taken van de interne vertrouwenspersoon en hoe die zich verhouden tot de taken van de externe vertrouwenspersoon, de directie, het bevoegd gezag en de klachtencommissie;
 • de meld- en aangifteplicht;
 • het te volgen stappenplan als er een klacht binnenkomt;
 • signalen die misbruikte kinderen kunnen uitzenden;
 • herkennen en erkennen van de grenzen van kinderen;
 • mogelijke redenen waarom kinderen en volwassenen vaak niet praten over machtsmisbruik
 • oefenen van de lastige gesprekken als interne vertrouwenspersoon met ouders, leerlingen en misschien een collega;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling;
 • jezelf bekend maken bij kinderen en ouders;
 • actiepunten binnen de eigen school.

Voor de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer een half jaar. Datum, tijd en locatie worden aan het eind van de cursus samen vastgelegd.

Beginnende interne vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de kinderopvang.
Niveau van de cursus: post-hbo.

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en bestrijding van machtsmisbruik binnen de school, in hun rol van interne vertrouwenspersoon.

Studiebelasting: 22 uur, waarvan 17 contacturen.
Voor het certificaat is 80% aanwezigheid vereist.
Voor de 6e bijeenkomst nodigen we de directies van de deelnemende scholen uit om de wettelijke kaders en de mechanismen binnen de school te bespreken. Ook staan we stil bij de taakverdeling tussen interne vertrouwenspersoon, directie, bevoegd gezag en externe vertrouwenspersoon.
Op suggestie van oud-cursisten voegen we een terugkomst-bijeenkomst toe na ongeveer een half jaar. Datum, tijd en locatie worden aan het eind van de cursus samen vastgelegd.

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers. Bij meer dan 18 deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt en zo snel mogelijk een nieuwe groep gestart. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor plaatsing op de wachtlijst.

Data 2019: woensdagmiddagen  28-8, 4-9, 11-9, 18-9, 9-10, 23-10
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Uitvoering: Irma van Hezewijk en Annelies de Waal
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG
AANMELDING NIET MEER MOGELIJK

Data 2020: dinsdagavonden 4-2, 11-2, 18-2, 3-3, 10-3, 17-3
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Uitvoering: Irma van Hezewijk en Annelies de Waal
Locatie: sbo Noorderlicht, De Schans 135, 5011 EN  TILBURG

€ 655,- (inclusief uitgebreide cursusmap en terugkom-bijeenkomst)
Er is geen btw verschuldigd vanwege onderwijsontheffing (registratie CRKBO)

Irma van Hezewijk|
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Telefoon: 06 5464 7212

Aanmelden via de website uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdatum door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Aanmelding voor de basiscursus in Midden die start op 28 augustus 2019 is niet meer mogelijk.

Aanmeldformulier

[[[["field19","equal_to","Overig, nl:"]],[["show_fields","field22"]],"and"]]
1

Basiscursus In Vertrouwde Handen Regio Midden

Graag per persoon één formulier invullen. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het na de cursus uit te reiken certificaat.

Hierbij meld ik me aan voor de basiscursus In Vertrouwde Handen regio midden á €655,- inclusief terugkombijeenkomst. Ik kies voor de periode: 

Periode:

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum dd-mm-jjjj
Geboorteplaats
School naamyour full name
School locatie
overigyour full name
Naam schoolbestuur
Contactgegevens tbv factuur
0 /

De inschrijftermijn sluit twee weken vóór de begindatum van een cursus.


Door te klikken op VERSTUREN ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden Scholing van Vertrouwenswerk.nl

Previous
Next
X