WIE ZIJN WIJ

De volgende externe vertrouwenspersonen werken samen binnen Vertrouwenswerk.nl

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen voor aangeklaagde personeelsleden

Frans Hulzink
onderwijskundige, schooldirecteur, onderwijsadviseur, lid klachtencommissie KOMM
Hermann Werger
jurist, werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, lid klachtencommissie KOMM